Superznalac Bjelovar (6-12 godina)

SUPERZNALAC Bjelovar

Mentalna aritmetika nastala je iz tradicionalne istočnjačke discipline, a danas je popularan i moderan edukacijski program, sve više prisutan i u zapadnom dijelu svijeta. Temelji se na upotrebi drevne računaljke abakus, čijom se vizualizacijom i simulacijom pokreta postiže izvanredno brzo računanje i razvoj kognitivnih vještina i sposobnosti djece već od malih nogu. Program se temelji na TBDP pristupu (Total Brain Development Program) i VAK metodi (Vizualno Auditivno Kinestetičko). Ciljevi su programa poticanje i razvijanje intelektualnih vještina i kognitivnih sposobnosti polaznika, počevši od ranog perioda života uz savladavanje rada na abakusu te savladavanje vještine mentalne aritmetike - računanja bez papira i olovke te bilo kojih drugih pomagala.

Kognitivni razvoj postiže se na zabavan i razigran način, radom koji se temelji na tri ključna aspekta: računanje abakusom, mentalna aritmetika i didaktičke igre. Upotrebom abakusa aktiviraju se obje moždane hemisfere, čime se postiže maksimalan intelektualni potencijal. Nakon savladavanja rada na abakusu, učenici su u stanju obavljati komplicirane računske operacije bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem.

Program je metodološki, znanstveno i pedagoški, pažljivo osmišljen i strukturiran, tako da maksimalno potiče razvoj djeteta u periodu najintenzivnijeg razvoja mozga koji je najvažniji temelj za kasnija postignuća u životu.

Ono što naš program izdvaja, od svih ostalih na našem tržištu, metodički je okvir koji koristimo u radu, kombinacija različitih metoda, vještina i stimulacija koje koristimo kako bi svako dijete u odnosu na svoje potencijale postiglo maksimum na putu razvoja svojih sposobnosti.

 

  • razvoj pažnje, razmišljanja, koncentracije
  • razvoj motoričkih sposobnosti kroz rad (grube i fine motorike)
  • razvoj vizualizacije
  • simultana upotreba obje hemisfere mozga kroz različite aktivnosti
  • praktična primjena naučenih vještina kroz različite aktivnosti bliske djetetu
  • kreativnost u radu kao glavni put razvoja sposobnosti
  • logika, analiza i sinteza
  • razvoj kapaciteta za akademska postignuća i prevencija problema i teškoća u učenju
  • razvoj matematičkih sposobnosti
  • brzo računanje