INSTRUKCIJE individualno, u paru ili u grupi

INSTRUKCIJE individualno, u paru ili u grupi

Učenje u društvu je uvijek zabavnije, povedi prijatelja, rezervirajte termin i naučite gradivo!

Instrukcije

Program obuhvaća:

kontinuirane instrukcije/pomoć u učenju iz svih predmeta za učenike nižih razreda škole te pomoć pri lakšem savladavanju pisanja, čitanja i računanja kao i usvajanje radnih navika
kontinuirane instrukcije/pomoć u učenju za učenike viših razreda osnovne škole iz matematike, hrvatskog jezika, engleskog jezika, fizike, kemije te ostalih predmeta prema dogovoru
instrukcije za sve razrede srednje škole iz matematike
kontinuirano pratimo dijete i njegov napredak
pripremamo ih za pismene i usmene ispite
metode rada prilagođavamo svakom učeniku

NAČIN RADA: individualno, u paru, rad u malim grupama
KADA: radnim danom prema dogovoru
TRAJANJE: 45 minuta (ili dulje)
CIJENA: razlikuje se ovisno o odabranom načinu rada